Наименование
В наличии
Цена
01
25008.36 руб.
02
25080.12 руб.
03
25080.12 руб.
04
25080.12 руб.
05
25080.12 руб.
06
25080.12 руб.
07
25080.12 руб.
08
28865.46 руб.
09
30946.50 руб.
10
30946.50 руб.
11
30946.50 руб.
12
38481.30 руб.
13
30946.50 руб.
14
30946.50 руб.
15
30946.50 руб.
16
30946.50 руб.
17
38481.30 руб.
18
38481.30 руб.
19
33870.72 руб.
20
33870.72 руб.
21
33870.72 руб.
22
33870.72 руб.
23
42428.10 руб.
24
42428.10 руб.
25
58305.00 руб.
26
45047.34 руб.
27
48958.26 руб.
28
48958.26 руб.
29
48958.26 руб.
30
56600.70 руб.
31
56600.70 руб.
32
68817.84 руб.
33
82613.70 руб.
34
53891.76 руб.
35
56170.14 руб.
36
56170.14 руб.
37
56170.14 руб.
38
62610.60 руб.
39
76926.72 руб.
40
88067.46 руб.
41
96804.24 руб.
42
61283.04 руб.
43
69122.82 руб.
44
69122.82 руб.
45
69122.82 руб.
46
78200.46 руб.
47
78200.46 руб.
48
111748.26 руб.
49
130979.94 руб.
50
146408.34 руб.
51
227640.66 руб.
52
73105.50 руб.
53
77231.70 руб.
54
77231.70 руб.
55
80389.14 руб.
56
91296.66 руб.
57
91296.66 руб.
58
111748.26 руб.
59
132002.52 руб.
60
146408.34 руб.
61
222922.44 руб.
62
222922.44 руб.
63
97127.16 руб.
64
103603.50 руб.
65
104105.82 руб.
66
119229.24 руб.
67
121274.40 руб.
68
123965.40 руб.
69
171416.70 руб.
70
182898.30 руб.
71
204803.04 руб.
72
272436.84 руб.
73
284169.60 руб.
74
380220.36 руб.
75
134155.32 руб.
76
138460.92 руб.
77
138460.92 руб.
78
138460.92 руб.
79
148543.20 руб.
80
215280.00 руб.
81
221020.80 руб.
82
236108.34 руб.
83
277675.32 руб.
84
319206.42 руб.
85
406861.26 руб.
86
475374.12 руб.

Крест фланец-раструб КРФ чертеж

Размеры креста раструб-фланец КРФ

Усл проход ствола Dy, мм

Обозна

чение разме

ров

Условный проход отростка dy, мм

Нар

диам

ствола

Dн, мм

Толщи

на стенки ствола

S, мм

80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000
80 dn 98                         98 6,0
l 150                        
l1 150                        
l2 125                        
l3 125                        
S1 6,0                        
100 dn 98 118                       118 6,0
l 200 200                      
l1 175 200                      
l2 125 150                      
l3 125 150                      
S1 6,0 6,0                      
150 dn 98 118 170                     170 6,0
l 250 250 250                    
l1 200 200 250                    
l2 150 150 200                    
l3 150 150 200                    
S1 6,0 6,0 6,0                    
200 dn 98 118 170 222                   222 6,3
l 300 300 300 300                  
l1 225 225 225 300                  
l2 150 200 200 250                  
l3 200 200 200 250                  
S1 6,0 6,0 6,0 6,3                  
250 dn 98 118 170 222 274                 274 6,8
l 300 300 300 300 300                
l1 250 250 250 275 300                
l2 150 200 200 250 250                
l3 200 200 250 250 250                
S1 6,0 6,0 6,0 6,3 6,8